ثبت شرکت خارجی - ثبت شرکت در تاجیکستان

گروه وکلای سلام میتواند شرکت شما را در تاجکستان، مرکز بازار آسیای به ثبت برساند، برای راهنمایی و مشاوره جهت آگاهی از اینکه کدام کشور بهترین گزینه برای شماست میتوانید با کارشناسان سلام صحبت کنید.

ثبت شرکت در تاجیکستان

برای ثبت شرکت در تاجیکستان، مدیرعامل شرکت (امضادار) باید طی سفری به تاجیکستان، شهر دوشنبه محل فعالیت دفتر سلام سفر کند.

این سفر معمولا 3 روز به طول خواهد انجامید.

حساب بانکی در تاجیکستان

به موازای ثبت شرکت شما، حساب بانکی شما در تاجیکستان افتتاح خواهد شد. انتخاب بانک بر عهده شماست، تمامی بانکهای تاجیکی برای اشخاص ایرانی حساب بانکی باز میکنند.

اقامت از طریق ثبت شرکت

شما میتوانید از طریق ثبت شرکت در تاجیکستان اقامت این کشور را دریافت کنید، این روند حدود 20 روز به طول خواهد انجامید.

در مجموع تاجیکستان کشوری است با ثبات سیاسی و اقتصادی کافی که میتواند جهت به دست آوردن بازارهای مالی آسیای میانه و یا شکستن تحریم ها مفید واقع شود.

برای مشاوره در امور ثبت شرکت در تمامی کشورهای جهان با ما تماس بگیرید.

این خدمت در حال حاضر ارائه نمی شود.