مدارک ثبت علامت تجاری

مدارک ثبت علامت تجاری اشخاص حقیقی:

  1. کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل
  2. کپی کلیه مدارک شرکت
  3. جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری
  4. در صورتی که علامت به صورت لاتین باشد وجود کارت بازرگانی الزامی است.
  5. نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد 10 در 10 سانتی متر

مدارک ثبت علامت تجاری اشخاص حقوقی:

  1. کپی شناسنامه 
  2. کپی کارت ملی
  3. نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد 10 در 10 سانتی متر
  4. در صورتی که علامت به صورت لاتین باشد وجود کارت بازرگانی الزامی است.

 

درباره این مطلب بیشتر بدانید