تغییر نام و نام خانوادگی - وکیل تغییر نام - تغییر نام ثبت احوال

مواردی که تغییر نام و نام خانوادگی پذیرفته می شود

 1. تغيير نام کسانی که تغيير جنسيت داده و در دادگاه صالحه داخل کشور حکم به تغيير نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر نموده است.
 2. تغيير نام کساني که با تأييد مراجع ذيصلاح به دين مبين اسلام مشرف شده اند.
 3. حذف کلمات زايد و غير ضروري در نام مانند: کلمات قلي و غلام در نامهايي مثل رضاقلي ، يا غلامعباس و نيز کلمات زايد مثل گرگ از گرگعلي يا زلف از زلفعلي.
 4. اصلاح اشتباهات املايي در نام مانند زهراب به سهراب يا منيجه به منيژه.
 5. اسامي نامتناسب با جنس مانند: نصرت يا ماشاء الله براي خانمها و اشرف، اکرم، عصمت و … براي آقايان.
 6. نام هاي زننده و مستهجن که شامل این موارد مي شود: ( نام هايي که معرف صفات مذموم و مغاير ارزشهاي والاي انساني است مثل گرگ و قوچي و …، نام هايي که با عرف و فرهنگ و مقدسات مذهبي مردم مغاير باشد مثل خونريز ، چنگيز ، يزيد و …، نام هايي که موجب اشاعه و ترويج فرهنگ بيگانه و فرهنگ سلطه گردد مثل وانوشکا ، ژاکادو ، شاهدوست و …، نام هايي که موجب تحقير دارنده آن و يا معناي لغوي آن در جامعه قابل پذيرش نباشد مثل کنيز ، گدا ، صدتوماني و... )
 7. در صورتي که اسامي انتخاب شده محلي با توجه به موقعيت و منزلت اجتماعي شخص و يا شرايط زمان مناسب نباشد.
 8. نامهايي که موجب هتک حيثيت مقدسات اسلامي مي گردد ، مانند : عبداللات ، عبدالعزي و…
 9. نامهاي مرکبي که در عرف يک نام محسوب نمي شود. (اسامي مرکب ناموزون) مانند : سعيدبهزاد ، شهره فاطمه ، حسين معروف به کامبيز و…
 10. عناوين ، اعم از لشکري يا کشوري و يا ترکيبي از نام و عنوان مانند : سروان ، سرتيپ ، دکتر ، شهردار و يا سروان محمد و شهردار علي و…
 11. القاب ، اعم از ساده يا مرکب مانند : ملک الدوله ، خان و يا خسروخان ، سلطانعلي ، شوکت الملک و…
 12. اسامي همنام دريک خانواده (هم نام بودن برادران يا خواهران يا پدر و فرزند يا مادر و فرزند )

نکات مهم تغییر نام و نام خانوادگی

 • انتخاب و تغيير نام براي اقليتهاي رسمي شناخته شده در قانون اساسي تابع زبان و فرهنگ ديني آنان است.

مرجع صالح تغییر نام و نام خانوادگی

در موارد مذکور، مرجع صالح ثبت احوال می باشد ولی در سایر موارد پیش بینی نشده در بندهای بالا مرجع صالح دادگاه عمومی می باشد.