مهریه - مهریه عند الاستطاعه - مهریه 110 - طلب مهریه - وکیل مهریه

درباره مهریه

بر اساس قانون، هر مالی که  مالیت داشته باشد، قابل تملك و نقل و انتقال باشد، معلوم و معین باشد و قدرت بر تسلیم و تسلم داشته باشد را می توان به عنوان مهریه زن در نظر گرفت.

مهریه

زمان تعلق مهریه به زن

براساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی «به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.»

مهریه
اگر زوجه قبل از برقراری روابط زناشویی مهریه خود را طلب کند، زوج نمی‌تواند ادعای عدم تمکین داشته باشد و موظف به پرداخت است، اما بعد از ازدواج اگر زوجه تمکین نکند، مرد او را ناشزه می‌خواند ولی پرداخت مهریه هم‌چنان بر عهده مرد قرار دارد.

نحوه مطالبه مهریه

  • از طریق دادگاه خانواده :
    زوجه می‌تواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده، مهریه خود را مطالبه کند. در این روش، زوجه می تواند هم‌زمان، تقاضای توقیف اموال همسرش را کند. همچنین زن باید هزینه دارسی مربوط به این کار را نیز بپردازد. باید در نظر داشت که در همه پرونده ها در صورتی که خواهان پرونده محق تشخیص داده شود، می تواند هزینه های پرداختی خود را بابت این مسئله از خوانده مطالبه کند.
  • از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی:
    زوجه در این روش باید از دفتر اسناد رسمی تقاضای صدور اجرائیه نماید. سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه را مطالبه کند. البته به میزان نیم عشر دولتی (یعنی یک بیستم کل مبلغ مهریه) هزینه اجرایی پرداخت می‌نماید. در این شیوه اموال همسر می تواند توقیف می‌گردد. اگر زوجه از طریق دفاتر ثبت اسناد اقدام نماید می‌تواند همسرش را ممنوع‌الخروج کند، ولی از طریق دادگاه که غالبا از این طریق اقدام می‌نمایند چنین امکانی وجود ندارد. اما دستور جلب برای دریافت مهریه را نمی‌تواند بگیرد و برای این کار باید از دادگاه اقدام کند. پلیس بین‌الملل برای یافتن مردی که مهریه را پرداخت نکرده، همکاری نمی‌‌کند. (هرچند در حال حاضر قوانین به صورتی است که حکم جلب از مهریه فعلاً منتفی شده است.

اعسار از پرداخت مهریه

اگر زوج دارای توان مالی برای پرداخت باشد، موظف به پرداخت مهریه می‌شود، اما در صورت عدم توان مالی یا عدم توانایی اثبات تمکن مالی از سوی زوجه، مهریه به صورت اقساطی پرداخت خواهد شد. در این حالت با اثبات اعسار، مرد درخواست پرداخت مهریه به طور اقساطی را می‌نماید. (معسر کسی است که به بواسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.

نکات مهم درباره مهریه

  1. اگر مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این كه زوجین در حال اجرای عقد به نحو دیگری توافق كرده باشند.
  2. درنکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.